Benvinguts a Medi Ambient. Ajuntament de Vic
Truca’ns 93 886 21 00  @vic_mediambient

Comparteix 

Què en fem dels residus?

Cada un dels residus que recollim selectivament es gestiona de forma separada en diferents plantes de tractament.

Orgànica

Tota la matèria orgànica es porta a una planta de compostatge situada a Orís on es barreja amb restes de jardinera i es transforma en compost, un adob útil per a l’agricultura, la jardineria, l’obra pública i la restauració d’espais naturals.

A la planta de compostatge es descomponen els residus orgànics gràcies a l’acció de microorganismes. Perquè el procés es pugui fer amb la màxima facilitat, és important que no hi hagi materials impropis, com ara bosses de plàstic o altres components no orgànics.

Per cada 100 kg de matèria orgànica generada obtenim, aproximadament, 20 kg de compost.

Vidre

El vidre recollit es transporta a una planta situada a Mollet del Vallès on es recicla el 100% del vidre per fabricar nous envasos de vidre.

Aparells elèctrics i electrònics (RAEE), bombetes i fluorescents

Tots els aparells elèctrics i electrònics que es dipositen a la deixalleria són enviats a una planta de tractament situada al Pont de Vilomara on els desmunten i en separen els diferents components (vidre, plàstic, coure, circuits electrònics, ferralla,…).

Mobles i trastos vells

Tots els que són recollits a través del servei de recollida de trastos passen un procés de triatge previ per separar-ne els que estan en bon estat o poden ser restaurats. Mitjançant un acord amb una entitat social, aquest mobles són restaurats i posats a la venda de nou.

Oli vegetal

Es porta a plantes de tractament específiques i se’n fabriquen sabons i biodièsel pels vehicles.

Neumàtics

Són transportats fins un gestor autoritzat que els tritura, en separa els diferents components (cautxú, ferro,…). Un cop separats, els materials s’utilitzen per fabricar nous neumàtics o nous productes (asfalt de carreteres).

Altres residus especials

Cada un dels materials segueix un circuit concret i són transportats a plantes de tractament especialitzades i autoritzades per poder-ne fer una bona gestió.

Multiproducte

Els residus del contenidor blau amb tapa groga es porten a la planta de triatge de Vic, situada al polígon.
Allà es fa un procés de triatge per obtenir-ne els diferents materials.
Inicialment es separa el paper i cartró.

Posteriorment es separen els diferents materials: brics, materials fèrrics, plàstic film, plàstic mixt, alumini, plàstic PET i plàstic PEAD, porex,…
Cada un dels materials es transporta a un gestor autoritzat que utilitza aquests materials com a matèria primera per fer-ne nous productes: nou paper i cartró, nous envasos, noves llaunes, mobiliari urbà, bosses de plàstic,…

Podeu consultar aquest vídeo del funcionament de la planta de triatge.

Rebuig

Tots els residus que van a parar al contenidor de rebuig són dipositats directament al dipòsit controlat d’Orís.

Piles i bateries

Es transporten a una planta de tractament situada al Pont de Vilomara on en separen els diferents elements químics que les composen per poder ser utilitzats de nou.

Roba i calçat

La que està en bon estat es porta a l’Associació Tapís, que en fa un triatge i la posa a la venda a la seva botiga EL FIL situada a la plaça dels Màrtirs, de Vic. Aquella que no es pot aprofitar se’n fan draps per a la indústria o bé es porta a l’abocador.

Medicaments

Es porten a instal·lacions de tractament específiques on inicialment es separen els envasos i cartró dels medicaments. Els envasos i el paper es porten a gestors de reciclatge i els medicaments segueixen un procés específic per ala seva eliminació.

Runa

Es porta a una planta de triatge i tractament específica situada a Calldetenes on després de fer una tria inicial es tritura per obtenir-ne nous àrids per a la construcció.

Comparteix